חייל

פברואר 27, 2010

אור הוא חייל גבוה וחסון,
לאור יש מוטיבציה, כוח ורצון.
אור חזק, הוא כמו קיר בטון,
אור חייל עם נשק ואפוד.
אור רוצה להיות קצין,
אור לובש כל יום מדים.
אור חייל, חייל אמיץ,
אור במשמר עלינו משקיף.
אור חייל עם מבט חודר,
אור בשמיים- זאת אל תספר!

עיניו תכולות, מבטו כה מגן,
אור הוא חייל עם חמלה בלב.
אור חייל ממושמע ותקיף,
כשאור בעמדה- מיד זאת תרגיש.
אור הוא חייל מהמשמר הראשון
אור ממלא תפקיד כה גדול.
אור הוא חייל, חייל ולו עוז,
אור הוא חייל, חייל צבא מרום.
בצבא השמיים כולם גיבורים,
כולם ילדים.
ילדי אלוהים.