השכינה

מאי 3, 2010

היא נמצאת פה מסביבך,

את קולה ליבך ישמע.

היא שורה אור ושמחה,

היא אוהבת כל כולה.

היא רכה ונעימה,

חום ורוך ירבו סביבה.

שקט, רוגע וענווה,

אותה תדע בחום גופך.

הס השקיט נא, אל דבר,

היא נמצאת פה, היא חבר.

תהיה בשקט, עוד שנייה,

היא צוחקת, כה יפה!

היא לא נשמעת, לא נראית,

אך היא פה בכל העת,

כמו ענן של רחמים,

עושה היא חסד וגאולים.

היא נמצאת בכל מקום,

אין לה צבע, אין לה קול,

אך היא שומעת כל דבר,

רואה היא במבט נכסף.

קומי עורי כבודך ניצב,

מלאכים ואור כוכב,

הרבי שהותך פה עד בלי די,

כי עתה שכינתנו הגיע הזמן.