מאי 6, 2010

 

אור, ברגע גרמת יראה. תודה צרופה.

 

קרבת ראשנו עם שמיים, טובתך נעזרנו.

 

נעלמת גם דרשת יראת כבוד שמו.

 

בשמיים, טיול רווי צחוק תטייל גפך.

 

חובה קבעת בטרם טמנת נערותייך עדן,

 

ידעת גדולות לפניי פנייך, זכים קטנים.

 

שנותייך קצו ונמלא צוואתך יקירנו, תמיד.

 

 

 

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד